Περιγραφή

Γεωργικός Ασβέστης Υψηλής Ποιότητας

  • Ο Γεωργικός Ασβέστης σε σκόνη βελτιώνει τις ιδιότητες των τσιμεντοκονιαμάτων.
  •  Χρησιμοποιείται σε εδάφη που έχουν γίνει όξινα μετά από καλλιέργεια ντομάτας, καρπουζιού, ελιάς.
  •  Καθώς επίσης στην αποστείρωση και απόσμηση  πτηνοτροφεία.
  • Καθαρισμός βαρελιών κρασιού.
  • Είναι ένα φυσικό βελτιωτικό εδάφους καθώς επανορθώνει το PH, κάνοντας το πιο αλκαλικό.