ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Με τον όρο  θερμομόνωση εννοούμε την προστασία ενός κτηρίου ή κάποιων επιφανειών του που επιτυγχάνεται με την επένδυση του (εξωτερικού) περιβλήματος του κτηρίου (μόνωση ταράτσας, τοίχων και υπογείου) με θερμομονωτικά φύλλα ή άλλου τύπου θερμομονωτικά υλικά. Τα υλικά που κάνουν θερμομόνωση, είναι πάντα ελαφρά υλικά που έχουν εγκλωβίσει στη μάζα τους ακίνητο αέρα. Ο ακίνητος αέρας είναι το πλέον θερμομονωτικό στοιχείο στη φύση και αυτό εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα υλικά.

Τέτοια υλικά είναι:

  • Οι διογκωμένες πολυστερίνες γνωστές και ως EPS ή και μια παλαιότερη ονομασία τους: «φελιζόλ».
  • Οι εξηλασμένες πολυστερίνες ή XPS είναι το ίδιο υλικό με το EPS, με τη διαφορά ότι το υλικό υφίσταται εξήλαση αντί διόγκωσης. [γνωστό και ως DOW (ντάου)]
  • Τα ινώδη θερμομονωτικά υλικά, όπως είναι ο πετροβάμβακας και ο ορυκτοβάμβακας.

Τι προσφέρει η θερμομόνωση;

Η θερμομόνωση προσφέρει πλεονεκτήματα που συνδέονται τόσο με το κτήριο όσο και με τους χρήστες του. Μερικά από αυτά είναι:

  • η προστασία του κτηρίου από τις θερμικές συστολές-διαστολές, που αποτελούν και τις σημαντικότερες αιτίες πρόκλησης ρωγμών στα δομικά υλικά.
  • την προστασία από συμπυκνώματα υδρατμών μέσα στα δομικά υλικά ή πάνω σε εσωτερικές επιφάνειες, από τη διαφορά θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου από τον εξωτερικό. Αυτά τα συμπυκνώματα προκαλούν αποσαθρώσεις (σε περιπτώσεις παγετού) ή μύκητες – μούχλα στην εσωτερική παρειά του περιβλήματος του κτηρίου.
  • την εξοικονόμηση χρήματος σε βάθος χρόνου, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, μειώνονται οι ανάγκες για τη θέρμανση ή την ψύξη του.
  • τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όσους κάνουν χρήση του κτηρίου, καθώς το προστατεύει από τη ζέστη το καλοκαίρι και το κρύο το χειμώνα.
  • αυξάνει τον προσδόκιμο χρόνο ζωής του κτηρίου καθώς επίσης παρατείνει για σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα την ποιότητα εμφάνισης του.
  • προστατεύει το περιβάλλον, καθώς η θέρμανση και ψύξη των κτηρίων αποτελεί μακράν τον Νο1 παράγοντα στις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων στην ατμόσφαιρα (διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα).