ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η διαμόρφωση εξωτερικού χώρου προϋποθέτει μελέτη και σχεδιασμό για την επίτευξη του έργου που επιθυμεί ο πελάτης. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια που ακολουθούνται είναι τα εξής:

  • Μελέτη του χώρου για την εκπόνηση του έργου που επιλέγει ο πελάτης.
  • Ανάπτυξη ιδεών και προσδιορισμός αρχιτεκτονικών λύσεων και εφαρμογών που εκπληρώνουν τους σκοπούς του έργου.
  • Σχεδιασμός κατόψεων που αποτυπώνουν όλες τις κατασκευές.
  • Σύσκεψη με τον πελάτη και παρουσίαση αρχικών προτάσεων. Συζήτηση για τις προδιαγραφές του χώρου, το είδος των δομικών υλικών και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Ανάλυση των προτάσεων και λύσεων που προτείνουμε στον πελάτη.
  • Οριστικοποίηση των λεπτομερειών.

Η διαμόρφωση εξωτερικού χώρου μπορεί να αφορά:

  • Σχεδιασμό δομικών στοιχείων (περίφραξη, χτιστά τραπέζια, BBQ)
  • Σχεδιασμό ειδικών κατασκευών (πέργκολες, κιόσκια, στέγαστρα)
  • Σχεδιασμό επένδυσης δαπέδων (πλακόστρωση)
  • Σχεδιασμό φωτισμού (φώτα κήπου)

Στο κατάστημά μας προσφέρουμε σειρά προϊόντων κήπου και διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, που θα σας βοηθήσουν να κατασκευάσετε και να συντηρείτε τον κήπο σας. Τα προϊόντα μας εφαρμόζονται εύκολα και πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας.